strona główna / marketing
Promocja projektów unijnych

Zajmujemy się promocją projektów dofinansowanych z unii europejskiej praktycznie od samego początku istnienia tego typu zleceń. Mamy na swoim koncie ponad 20 zrealizowanych kampanii promocyjnych i jesteśmy jedną z prężniejszych firm działających w tym obszarze. Na przestrzeniu kilku lat stykaliśmy się z wieloma wyzwaniami, co powoduje, iż na dzień dzisiejszy wytyczne dotyczące oznaczania projektów unijnych nie mają dla nas żadnych tajemnic. Nasze doświadczenie gwarantuje naszym Klientom terminowe i bezproblemowe przeprowadzenie promocji projektu unijnego o czym świadczą posiadane przez nas referencje.
 

W ramach kompleksowej promocji projektu, zapewniamy:

 

 • projekty graficzne oraz druk materiałów promocyjnych
 • prezentację multimedialną
 • stworzenie strony internetowej
 • przygotowanie i emisję spotów reklamowych
 • zakup mediów (TV, prasa, radio)
 • kampanie e-marketingowe (internet)   
 • organizację konferencji prasowej
 • dokumentację fotograficzną
 • przygotowanie treści (copywriting)

 

Projekty zrealizowane / w trakcie realizacji:

 

 • Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego aglomeracji Ciechanowa - I Etap
 • Realizacja kampanii reklamowej regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)
 • Modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wileński - Stadion Narodowy - Rondo Waszyngtona wraz z zakupem 30 tramwajów niskopodłogowych
 • Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów - budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych
 • Dostosowanie taboru Tramwajów Warszawskich do potrzeb osób niepełnosprawnych - zakup 60 tramwajów niskopodłogowych
 • Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie
 • Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu
 • Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy
 • KRAKOWSKIE NOCE 2012
 • Projekt i zabudowa systemu ETCS poziom 1 na odcinku linii E 65, CMK, Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie"
 • Modernizacja Linii Kolejowej E 30, etap II. Pilotażowe wdrożenie ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R w Polsce na odcinku Legnica - Węgliniec - Bielawa Dolna.
 • Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach – II etap
 • Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów i modernizacja systemu kanalizacyjnego m. Siedlce
 • Kompleksowe dostosowanie SOR w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu do przepisów prawa o ratownictwie medycznym – III etap
 • Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce 14-20 listopada 2011
 • Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej
 • Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków
 • Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Gródek nad Dunajcem na obrzeżach Jeziora Rożnowskiego
 • Moduł Informacyjno-Decyzyjny - Regionalny Barometr Społeczny, 2011
 • Budowa kanalizacji w miejscowości Wieleń wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu
 • Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów
 • Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej
 • Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego i  rekultywacja składowisk odpadów

 tel. 34 323 52 44,
       34 387 89 78,
       34 387 89 68,
       516 016 660
tel./fax 34 366 27 91

email: biuro@ermat.pl


Znajdziesz nas

Strona glówna   |   O firmie   |   Aktualności   |   Nasi klienci   |   Kontakt

© 2017 ERMAT GROUP. Wszelkie prawa zastrzeżone.