Category

Promocja
Miło nam poinformować, że nasza firma przeprowadzi dla Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie kompleksowe działania informacyjno-promocyjne dla zadania pn.: Kompleksowa organizacja i obsługa imprez promocyjnych w ramach projektu „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy”. krakow.wody.gov.pl
Read More
Miło nam poinformować, że nasza firma przeprowadzi dla Gminy Zagrodno kompleksową kampanię informacyjno-promocyjną projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie”. www.zagrodno.eu
Read More
Miło nam poinformować, że nasza firma przeprowadzi dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skawinie kompleksową kampanię promocyjną dla Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina – Etap II”. www.zwik.skawina.pl
Read More
Miło nam poinformować, że nasza firma przeprowadzi dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. kompleksową kampanię promocyjną dla projektu „Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego”. www.plk-sa.pl
Read More
Miło nam poinformować, że nasza firma przeprowadzi dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego kompleksową kampanię promocyjną dla projektu „Wdrażanie Czechy 2021” – Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. https://pl.cz-pl.eu/
Read More
Miło nam poinformować, że nasza firma przeprowadzi dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. kompleksową kampanię promocyjną dla projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 357 na odcinku Drzymałowo – Wolsztyn” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020. Inwwestycja poprawi komfort podróży pociągami regionalnymi m.in. z Wolsztyna i Grodziska Wielkopolskiego do stolicy województwa Wielkopolskiego i...
Read More
Miło nam poinformować, że nasza firma przeprowadzi dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. kompleksową kampanię promocyjną dla projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 30 na odcinku Lubartów – Parczew”. Oświetlone, wyższe perony wyposażone w wiaty i czytelne oznakowanie to część prac zaplanowanych w ramach inwestycji. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 110 mln zł, w tym wsparcie UE...
Read More
Miło nam poinformować, że nasza firma przeprowadzi dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. kompleksową kampanię promocyjną dla projektu:”Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej — PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej”. Inwestycja obejmuje budowę linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów — Jasionka i rozbudowę infrastruktury około przystankowej wzdłuż odcinków linii kolejowych, na których planowane jest...
Read More
Mamy przyjemność poinformować, że dobiegł końca konkurs plastyczny “EKO podróże koleją”. Organizatorem Konkursu jest ERMAT GROUP, działający na zlecenie i w imieniu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zgodnie z regulaminem, konkurs został przeprowadzony w 4 grupach wiekowych: ⦁ dzieci w wieku przedszkolnym – konkurs plastyczny ⦁ uczniowie klas I-IV – konkurs plastyczny ⦁ uczniowie klas...
Read More
Miło nam poinformować, że nasza firma przeprowadzi dla Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach kompleksową kampanię promocyjną projektu pn.:„Zbiomik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” (POIŚ) na lata 2014 – 2020. gliwice.wody.gov.pl
Read More
1 2 3