Category

Promocja
Miło nam poinformować, że nasza firma przeprowadzi dla PKP Polskie Linie Kolejowe SA kompleksową kampanię promocyjną  projektu „Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane. www.plk-sa.pl
Read More
Miło nam poinformować, że nasza firma przeprowadzi kompleksowe działania promocyjne dla projektu „Wdrożenie ZSI oraz elektronicznych usług dla ludności przez Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o. o. w Sulechowie”. www.supekom.pl
Read More
Miło nam poinformować, że nasza firma przeprowadzi dla PKP Polskie Linie Kolejowe SA kompleksową kampanię promocyjną  projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na ode. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice-Dziedzice – Zebrzydowice” realizowanego w ramach funduszu Connecting Europę Facility CEF – Łącząc Europę pod nazwą „Prace na...
Read More
Miło nam poinformować, że nasza firma przeprowadzi dla PKP Polskie Linie Kolejowe SA kompleksową kampanię promocyjną  projektu „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie”. www.plk-sa.pl
Read More
Miło nam poinformować, że nasza firma przeprowadzi ogólnopolską Kampanię informacyjną dotyczącą korzystania przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ze środków Instrumentu Connecting Europę Facility (CEF) – „Łącząc Europę”. www.plk-sa.pl
Read More
Miło nam poinformować, że nasza firma przeprowadzi dla Zakładu Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skawinie kompleksowe działania informacyjne i promocyjne dla projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina – Etap II”. www.zwik.skawina.pl
Read More
Miło nam poinformować, że nasza firma przeprowadzi dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej kompleksowe działania informacyjne i promocyjne dla projektu „Trakt Rudzki – rozwój zielonych przestrzeni Miasta Ruda Śląska”. www.mpgm.com.pl
Read More
Miło nam poinformować, że nasza firma przeprowadzi dla przedsiębiorstwa Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. kompleksowe działania informacyjne i promocyjne projektu „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego”. www.wod-kiel.com.pl
Read More
1 2