Kampania promocyjna dla projektu „Wdrażanie Czechy 2021”

Miło nam poinformować, że nasza firma przeprowadzi dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego kompleksową kampanię promocyjną dla projektu „Wdrażanie Czechy 2021” – Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

https://pl.cz-pl.eu/