Stop powodziom

Miło nam poinformować, że nasza firma przeprowadzi dla Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach kompleksową kampanię promocyjną projektu pn.:„Zbiomik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” (POIŚ) na lata 2014 – 2020.

gliwice.wody.gov.pl