Towary na torach województwa podlaskiego

Miło nam poinformować, że nasza firma przeprowadzi dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. kompleksową kampanię promocyjną   dla projektów: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 59 na odcinku granica państwa – Chryzanów (S)“, Rewitalizacja linii kolejowej nr 57 na odcinku Kuźnica Białostocka – Geniusze fSJ”, „Rewitalizacja linii kolejowej nr 923 na odcinku Bufalowo Wschód – Bufalowo (S)“, „Rewitalizacja linii kolejowej nr 36 na odcinku Łapy – Śniadowo -gr. województwa”, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

www.plk-sa.pl