Wisła, Soła, Skawa – nasze rzeki

Miło nam poinformować, że nasza firma przeprowadzi dla Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie kompleksowe działania informacyjno-promocyjne dla zadania pn.: Kompleksowa organizacja i obsługa imprez promocyjnych w ramach projektu „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy”.