Wyniki konkursu plastycznego “EKO podróże koleją”.

Mamy przyjemność poinformować, że dobiegł końca konkurs plastyczny “EKO podróże koleją”. Organizatorem Konkursu jest ERMAT GROUP, działający na zlecenie i w imieniu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Zgodnie z regulaminem, konkurs został przeprowadzony w 4 grupach wiekowych:
⦁ dzieci w wieku przedszkolnym – konkurs plastyczny
⦁ uczniowie klas I-IV – konkurs plastyczny
⦁ uczniowie klas V-VIII – konkurs fotograficzny
⦁ uczniowie szkół ponadpodstawowych – konkurs fotograficzny

Dla każdej z grup przewidziane zostały poniższe nagrody:
– I miejsce – projektor multimedialny,
– II miejsce – laptop,
– III miejsce – aparat fotograficzny (lustrzanka).

Jury Konkursu zdecydowało,
⦁ że w kategorii szkół ponadpodstawowych nie przyznano żadnej nagrody, ponieważ nadesłane prace nie spełniały wymogów co do tematyki prac. Nie przyznane w danej kategorii nagrody rzeczowe przekazane zostały n/w placówkom oświatowym, których uczniowie najaktywniej uczestniczyli w konkursie.
⦁ że w kategorii uczniowie klas V-VIII – konkurs fotograficzny, z uwagi na małą ilość nadesłanych prac nagrody za miejsce 1 i 2 zostały przyznane uczniom w kategorii dzieci w wieku przedszkolnym

Nagrody w postaci projektorów multimedialnych otrzymują placówki:

⦁ Przedszkole Miejskie nr. 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie
⦁ Specjalistyczny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Chrzanowie

W swoich kategoriach, nagrodzeni w konkursie zostali:

I kategoria – dzieci w wieku przedszkolnym:

⦁ Miejsce 1
Joanna Głowacka lat 6
Przedszkole Miejskie nr 7 w Jaworznie

⦁ Miejsce 2
Adam Gantar i Natalia Kania lat 6
Przedszkole Miejskie nr 19 w Jaworznie
Ex aequo
Mateusz Czechowski lat 6
Przedszkole Miejskie nr 27 w Sosnowcu
Ex aequo
Szymon Liszka lat 6
Przedszkole Samorządowe w Myślachowicach

⦁ Miejsce 3
Emilia Skupień lat 4
Przedszkole Miejskie nr 35 w Sosnowcu
Ex aequo
Karolina Okrzesik lat 6
Przedszkole Miejskie nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie

II kategoria – uczniowie klas I-IV – konkurs plastyczny:

⦁ Miejsce 1
Nikola Banasik lat 8
Szkoła Podstawowa nr 20 w Jaworznie

⦁ Miejsce 2
Gabrysia Ciepał lat 10
Szkoła Podstawowa nr 4 w Będzinie

⦁ Miejsce 3
Lucia Prosco lat 10
Szkoła Podstawowa SOSW w Chrzanowie

III kategoria – uczniowie klas V-VIII – konkurs fotograficzny:

⦁ Miejsce 3
Amelia Gredel klasa 8
Szkoła Podstawowa nr 7 w Jaworznie

 

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie i serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

Zapraszamy na stronę wydarzenia:

www.konkurs-e30.pl

 

Projekt „Modernizacja linii kolejowej E 30, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, etap IIb” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”
Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.